سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی کریمی صفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر برادران رحیمی – استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حدود ۴۰% انرژی مصرفی سالانه دردنیا مربوط به ساختمان های مسکونی و تجاری است و ۷۰% گاز طبیعی کشور ما نیز مربوط به سیستم گرمایش ساختمان هاست و با توجه به افزایش قیمت انرژی ساختمانهایی با مصرفانرژی صفر طرفداران بسیاری پیدا نموده است برای ساختن چنین ساختمانهایی از یک سو باید مصرف انرژی ساختمان را کاهش داد و از سوی دیگر باید تولید انرژی های تجدید پذیر را جایگزین انرژی های فسیلی مصرفی نماییمدراین مقاله تعاریف مختلف موجود برای این ساختمان ها آورده یمشود ودرمورد برخی از سیستمها تجهیزات و نرم افزارهایی که درراه سیدن به مصرف انرژی صفر کمک می کنند بحث خواهد شدو به نتایج حاصل از چند شبیه سازی به کمک نرم افزارهای ترانسیس و انرژِ پلاس پرداخته می شود برای رعایت اختصار به جای عبارت ساختمان انرژی صفر از عبارت معادل ساص درمقاله استفاده میکنیم