سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مونا جوادنیا – دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز رشیدی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

باتوجه به رشد مصرف انرژی و افزایش نیاز جهانی گاز طبیعی به عنوان یکی از ارزان ترین منابع انرژی و تمیزترین سوخت بسیار موردتوجه قرارگرفته است با توجه به دور بودن بازارهای مصرف مشکل عمده در استفاده از گاز طبیعی انتقال و ذخیره سازی آن میباشد هیدرات گاز طبیعی ترکیبی برفک گونه از آب وگاز می باشد که در دماهای پایین تشکیل می شود. معمولا سه ساختار اصلی H,SII,SI دارند هیدرات ها ظرفیت ذخیره بالا دارند از بین این سهساختار ساختار جدید H دارای ویژ گی های مناسب و جالبی برای ذخیره سازی گاز طبیعی است که دراین تحقیق به بررسی این خصوصیات و مقایسه ای آن با دو ساختار دیگر پرداخته می شود. ساختار H برای پایداری آن به دو نوع مولکول نیاز دارد مولکولهای کوچک مهمان متان و مولکولهای نسبتا بزرگ کمکی.