سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

اعظم اعتماد – کارشناس ارزی اداره عملیات ارزی بانک سپه
حسین ساغری – کارشناس ارزی
مریم ارمگان – مترجم اداره عملیات ارزی بانک سپه

چکیده:

تامین منابع مالی همواره یکی از عوامل اساسی برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی بودها ست دراین راستا و با توجه به نیازها ی بنگاه ها برای تامین نقدینگی انواع مختلفی از روشهای تامین مالی بوجود آمدها ست که هریک از آنها از ساختار و الگوی خاصی پیروی می کنند و شناسایی انها امری ضروری است یکی ازاین روشها Mezzanine Finance یا تامین مالی میانه است از نظر واژگانی کلمه Mezzanine درمباحث ساختار سرمایه به مفهوم درمیان اشاره دارد وام میانه عموما برای پرکردن خلا بین مشارکت صاحبان سهام شرکت و وام بانکی استفاده می شود و اصولا سرمایه ای استقراضی است که به وام دهنده این حق را میدهد که درصورت عدم بازپرداخت به موقع تمام یا بخشی از وام از سوی وام گیرنده مالکیت با منافع سهامداران شرکت را دراختیار بگیرد هدف ازارایه این نوشتار این است که ضمن معرفی شیوه تامین مالی از طریق ،Mezzanine Finance ساختار و تبیین فرایند الگوهای تامینمالی از این طریق بررسی شود بدین ترتیب موضوعاتی چون کاربردهای رایج فواید استفادهنحوه قیمت گذاری و بازده سرمایه گذاری ریسک ها تجربیات عملیاتی و بررسی فقهی استفاده ازا ین ابزار درکشورهای اسلامی و درنهایت چالشهای بکارگیری این ابزار در کشور بیان خواهد شد.