سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله طاهری تیزرو – استاد یار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
یحیی بسامی – دانش آموخته کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
حسن مشایخی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
مسعود فتوت – کارشناس آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

برای توصیف ویژگیهای زمین شناسی ،تعیین ساختار و لایه بندی لایه های زیر سطحی تعداد ۱۱۴ سونداژ قائم ژئوالکتریکی به روش مقاومت ویژه، و با آرایش شلوم برژر مورد بررسی قرار گرفتند. این سونداژهای ژئوالکتریک تقریبا موازی و عمود بر مقطع عرضی دشت و در راستای جهت شمال شرق به سمت جنوب غرب دشت برداشت گردیده اند.سازندهای که دشت را در خود محصور کرده اند مربوط به دوره زمین شناسی کرتاسه و شامل آهک های پلاژیک با لایه بندی منظم ،آهکهای دولومیتی و همچنین مارنهای تیره رنگ و گاه ماسه ای میباشند، که عمده تشکیلات کف دشت را نیز شامل میشوند. همچنین در قسمت شمال غربی دشت سازندهای مربوط به دوره زمین شناسی میوسن مشاهده میگردد که متشکل از مارن های قرمز رنگ میباشد. لایه های زیر سطحی در منطقه مورد مطالعه از طبیعتی ناهمگون برخوردار میباشند که به وسیله رسوبات دوره زمین شناسی کوانتنری پوشیده شده اند. ازلوگ های حفر شده در راستای مقاطع سونداژ جهت تطابق و ایجاد دقت بیشتردر داده های به دست آمده از سونداژهای ژئوالکتریک استفاده گردید.