سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کشاورز صفیئی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمدعلی گنجویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- دانشکده علوم پایه- گروه زمی
عباس بحرودی – استادیار دانشگاه تهران
محمدعلی کاوسی – دکترای سنگ شناسی و محیط های رسوبی، شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف

چکیده:

طرح ذخیره سازی گاز طبیعی در ساختارهای نمکی به عنوان یک طرح استراتژیک برای متعادل نمودن مصرف گاز وبرنامه ریزی در جهت جبران توقفهای احتمالی گاز در زمان اوج مصرف گاز حائز اهمیت است. بدین منظور در جهت اولویتمطالعات تفصیلی اکتشافی ساختار نمکی نصرآباد (کاشان) که یکی از بزرگترین ساختارهای نمکی (با ابعاد ۹-۱۰ کیلومتر طول، عرض ۴/۵-۵ کیلومتر، عمق ۳/۵ کیلومتر با قابلیت ذخیره سازی ۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی) در حوضه ایران مرکزی است جهت ذخیره سازی گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از انطباق داده های ژئوفیزیک لرزه ای وگرانی سنجی موقعیت و وضعیت ساختار نمکی تاحدودی مشخص گردید. تفسیر داده های گرانی سنجی آنومالی منفی را برایساختار نمکی مدفون نشان داد. جهت بررسی های تفصیلی تمامی داده های قابل دسترس (گزارشات، نقشه ها و تصاویرماهواره ای و غیره) گردآوری شد. به منظور مدیریت داده ها و اطلاعات و نیز تجزیه و تحلیل آنها؛ به روش اسکن، رقومی- سازی و فرآیند زمین مرجع نمودن تمامی اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط Arc GIS بارگذاری گردید. بدین ترتیب پایگاه اطلاعاتی از ساختار نمکی فراهم و ایجاد شد. در گام بعدی، جهت رفع خلاء اطلاعاتی بخصوص درزمینه ساختاری؛ داده های سطحی و زیرسطحی مورد تفسیر و تلفیق با یکدیگر قرار گرفته و نتایج ساختاری ارائه شده است.