سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود میرزایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک
مجید ابراهیمیان – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله به شبیهسازی میدان جریان حول نازلهای توپیدار با استفاده از روش عددی پرداخته میشود . طی فرآیند شبیهسازی، ویژگی بارز نازلهای توپیدار یعنی، جبرانسازی ارتفاع بررسی میگردد . در تحلیل عددی انجام گرفته عملکرد دو نوع نازل توپیدار که شامل نازل توپیدار مخروطی و نازل توپیدار منحنیشکل میباشد، مورد بررسی قرار گرفته، نتایج به دست آمده از شبیهسازی عددی با نتایج تجربی و نتایج عددی موجود در مراجع مقایسه میشوند . حاصل این مقایسهها نشان میدهد که شبیهسازی مورد استفاده در این تحقیق از دقت بالایی برخوردار است .