سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی صدرمختاری – دانشیار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه گیلان
رومینا ذرشین زنوش – دانشجوی دکترای عمران – سازه دانشگاه گیلان

چکیده:

رشد روز افزون وسایل نقلیه و افزایش بیش از حد لاستیک تایر ضایعاتی، همچنین حفظ محیط زیست و نیاز به مصرف متعادل منابع طبیعی ،استفاده از ذرات لاستیک تایرضایعاتی در کامپوزیت های سیمانی را شایان توجه قرار داده است. در این تحقیق ساختار مولکولی کامپوزیت های سیمانی حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی، الیاف پلی پروپیلن، دوده سیلیسS.F)و خاکستر شلتوک برنج به کمک میکروسکوپ الکترونیSEM) مورد بررسی قرار داده شده است . ۲۰ % ذرات لاستیک تایر ضایعاتی، ۰/۱% الیاف پلی پروپیلن، ۱۰ % دوده سیلیس و ۲۰ % خاکستر پوسته شلتوک برنج در کامپوزیت های سیمانی استفاده شده است و خصوصیات چسبندگی و آنالیز شکست ما بین ذرات لاستیک و سیمان مورد بحث قرار گرفته شد همچنین آزمایش مقاومت فشاری نیز در ادامه بررسی ها انجام شد. نتایج حاکی از آن است که ،گرچه چسبندگی مابین لاستیک و سیمان ضعیف است اما سطح زبری ما بین آن ها شکل گرفته و یک درگیری مکانیکی ایجادکرده است که موجب گردی ده همچنان نمونه مقاومت فشاری از خود نشان دهد و نمونه ای سبک با جذب آب قابل توجه بدست آید.