سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
احمد رضا یزدانی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی
فرهاد شیرانی بید آبادی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده:

فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی از جمله فعالیت های مهم بخ کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت مالی آن می تواند در زمینه تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخ و نیز برنامه ریزی اقتصادی مؤثر واقع شود. از آنجاییکه در انجام تحقیقات مالی در صنایع تولیدات دامی و کشاورزی نسبت به سایر صنایع توجه کمتری صورت گرفته بنابراین ضرورت استفاده از ابزارهای مناسب جهت کمک به تصمیم گیری مناسب و بهینه مدیران بسیار ضروری می باشد. اطلاعات این پژوه بر پایه اطلاعات میدانی در سال ۸۸-۸۹ از گاوداری منطقه با تکمیل پرس نامه مالی جمع آوری شده است. در این تحقیق نسبت بدهی، – نسبت جاری، محاسبه گردید .