سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده دهقان فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه حقوق، کازرون، ای
احمد دهقان فر – دانشجوی کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از اساسی ترین موضوعات در ابعاد گوناگون اقتصادی از جمله توسعه، بحث بهروه وری و راهکارهای ارتقای آن است. از طرفی از آنجا که افراد در شهر زندگی کرده و با ساختار آن ارتباط دارند، بهره وری با ساختار شهری ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. در این مقاله که به روش اسنادی کتابخانه ای انجام شده است به اهمیت جنبه ذهنی بهره وری و تاثیر آن بر افزایش بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است و پس از بیان نظریه برچسب زنی، توسعه آن به مباحث شهری، اثر آن بر تصمیم گیری های مرتبط با ساختار و نیز معماری شهری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از نقد ساختار شهری موجود به ارائه راهکارهایی چون تمرکز زدایی، یکسان سازی معماری شهری، توزیع یکنواخت امکانات شهری، تمرکز زدایی فرهنگی مناطق و تبیین آنها پرداخته شده است. در پایان با استفاده از نظریه برچسب زنی این نتیجه بدست آمده است که چنان چه اقدامات مطرح شده صورت بگیرد انتظار می رود علاوه بر کاهش هزینه های جانبی همچون زندان ها و …، بهره وری نیز افزایش خواهد یافت.