سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش صالح پور – کارشناس ارشد مهندسی مواد، انتخاب و شناسایی مواد فلزی
محمد فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، انتخاب و شناسایی مواد فلزی
شهرام خیراندیش – عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت
محمدعلی بوترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این پژوهش فرایند فشرده سازی گرافیت با به کارگیری مقادیر متفاوتی عناصر نادر خاکی (Ce, La) و همچنین منیزیم به انجام رسید . سپس با اچ عمیق زمینه امکان مطالعه ساختار سه بعدی گرافیت توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی فراهم گردید . بررسی ساختار سه بعدی گرافیت های فشرده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، حضور سه سطح متفاوت از چینش صفحات گرافیتی را تایید نمود . براساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز تفاوتی را نمی توان میان ساختار سه بعدی گرافیت های فشرده شکل گرفته با تلقیح عناصر نادر خاکی و یا منیزیم برشمرد. همچنین بر پایه مشاهدات صورت گرفته می توان گفت با کاهش مقدار حضور عامل فشرده ساز مورفولوژی گرافیت در روندی تدریجی از کروی به فشرده، مرجانی و ورقه ای نوع A اصلاح می شود.