سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن حسینی – کارشناسی مدیریت بیمه– کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده:

سرعت شگفت انگیز تحولات اقتصا د جهان ی و افزایش وابستگی متقابل کشورها در عرصه اقتصادی باعث افزایش تأثیر پذیری سازمانها و نهادها در همه کشورها شده است .همگامی با تحولات و روزآمد شدن خدمات رسانی به مشتریان و بقای شرکت در محیط رقابتی مستلزم تغییرات همه جانبه در تمامی ابعاد و ارکان موسسات می باشد.صنعت بیمه و شرکتهای بیمه به عنوان واحدهای پیش رو در بخش خدمات و عنصر تأثیرگذار در اقتصاد کشور می بایست پذیرای تغییرات ساختاری جهت تطبیق خود با تحولات محیطی باشند تا ضمن حضور قدرتمندانه در اقتصاد کشوری و جهانی، خدمات رسانی خود را تسریع بخشیده و سودآوری بیشتری جهت سهامداران و مالکان خود داشته باشند .این نوشتار به بررسی نقش و اهمیت تغییرات در ساختار سازمانی شرکتهای بیمه می پردازد.