سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز الفی – دانشگاه آزاد اردبیل شهرستان اردبیل،
بایرام زاهد – موسسه سما واحد خوی ، شهر خوی

چکیده:

تکنولوژیSuperconductive Magnetic Energy ) SMESStorageبر پایه قابلیت ابررساناها، (نداشتن مقاومت) و حمل زیاد جریانDCو در نتیجه ذخیره انرژی به مقدار زیاد، بدلیل افزایش اندوکتانس ایجاد شده استاز لحاظ تاریخیSMES وسیلهای برای تسطیح بار در شبکه قدرت الکتریکی بوده که نیاز به ذخیره انرزی با ظرفیت بالا دارد، پروزههای ارائه شده نشان میدهد که SMESمیتواند در کاربردهای مختلف در شبکه قدرت مورد استفاده قرار گیرد که در بخش کاربرد، به تعدادی از این پروژهها اشاره خواهد شد. اکثرذخیرهکنندههای انرژی، همانند باطری و چرخگردان انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکنند (شیمیایی و مکانیکی به الکتریکی)، اماSMESبدلیل ذخیره انرژی به فرم الکتریکی آن، دارای بازده بالایی بوده و سازگار با محیط زیست میباشد. همچنین در مقایسه با باطری، بدلیل شارژ و دشارز باطری و هزینهی بالای تعویض ان میتواند راهکار خوبی باشد. در این مقاله ضمن معرفی تکنولوژیهای مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی، جزئیات بیشتری در رابطهبا SMES و شبیهسازی آن ارائه خواهد شد.