سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمد جواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
شهربانو دشتی ناصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و بهره وری سیستم-دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

همواره در ایران دغدغه کیفیت و نحوه چگونگی اجرایی شاختمان وجود داشته و پس از هر زلزله موضوع آن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بررسی و رسیدگی به مشکات هر صنف نیاز به شناخت و مشکلات آن گروه از طریق وارد شدن به بطن کار و آشنایی با موانع فراروی انها از نزدیک و شنیدن مشکل دست اندرکاران در صنف مربوطه است. امروزه به دلیل ساخت و سازهای غیر منطقی طی سالهای متمادی کمبودهای زیادی در سازه های موجود وجود دارد که موقعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است. به طوری که شهرها و روستاهای کشور با ساختمانهای پرهزینه ، کم دوام و نامقاوم در برابر زلزله شکا گرفته اند. هدف از ارائه این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات اسخت و ساز در استان مازندران می باشد که در این راستا تحقیقات وسیعی بر روی ساختمانهای درحال ساخت و در حال بهره بداری به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق حاصل از داده های کمی توسط پرسشنامه است. روشهایی که در این مطالعه انجام گرفته است به دو صورا آمار تویفی و آمار استنباطی است در آمار توصیفی از جداول فراوانی و امار توصیفی برای تک تک سوالات و نمودار استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که برنامه ریزی و زمانبندی درست در فازهای مختلف کار ، وضع قوانین مناسب جهت رفع هر گونه سوء استفاده در امر ساخت و ساز ، استفاده از مصالح مرغوب و بکارگیری مصالح نوین ساختمانی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در ساخت و ساز ، تاثیر عوامل فرهنگی بر وجدان کاری ف استفاده کردن از روش های نوین و صنعتی سازی و انتخاب مصالح بر اساس ضوابط استاندارد بعنوان مهمترین عوامل موثر بر ضعف ساخت و ساز شناخته شد.