سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
جمیل واعظی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید اجتهادی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سرده Nepeta متعلق به تیره Lamiaceae زیرتیره Nepetoideae و قبیله Mentheae و دارای ۳۰۰ گونه جهانی می باشد از Nepeta به دلیل حضور اسانس و انواع فلاونوئید ها در پزشکی استفاده می شود م یتوان گیاهان دارویی را از نظر زیستشناسی مورد بررسی قرار داد و بین عمل زیست شناسی و کشاورزی از این جنبه پیوند برقرار کرد هدف ازاین تحقیق بررسی تشریحی دمبرگ و ساقه ی گونه های دارویی سرده Nepeta درشمال شرق ایران می باشد این گونه ها شامل ,N.binaloudensis ,N.cataria N.persica و N.ucrainica ,N. glomerulosa ,N.sintenissi می باشد نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد لایه کلانشیم در دمبرگ و ساقه و همچنین تعداددستجات آوندی دردمبرگ صفات مهمی در شناسایی گونه های دارویی در شمال شرق ایران می باشد.