سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی ازندریانی – کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی-ارزیابی طرحها – مهندسین مشاور هندسه پا
غلامعلی فرجادی – مدرس و استاد اقتصاد – موسسه مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی
علیرضا کرمی – کارشناس ارشد سازه – مهندسین مشاور هندسه پارس

چکیده:

با توجه به تقاضای موجود برای سرمایهگذاری در بنادر کشور از سوی بخش خصوصی و با عنایت به توسعه بنادر و حرکت به سمت بنادر نسل سوم، این سوال پیش میآید که افزایش تعداد سرمایهگذاران در موضوعات سرمایهگذاری تا چه میزان و با چه حجمی از عملیات صورتپذیرد؟ با در نظر داشتن تعاریف و ویژگیهای بازارها اعم از رقابتی یا انحصار؛ سعی میشود با بهرهگیری از شاخص کمی هرفندال ساختار بازار از دید انحصار یا رقابت مورد مطالعه قرار گیرد