سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دانیال حیدری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود جعفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پدرام ابراهیم نژاد – گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پریسا صادقیان – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

در این تحقیق، نانولوله کربنی چند دیواره طول کوتاه در دو محیط اسیدی متفاوت عمل آوری شده است. نمونه اول: عمل آوری در اسید نیتریک غلیظ. نمونه دوم: عمل آوری در مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک غلیظ. طیفسنجی مرئى -فرابنفش(UV-VIS که بمنظور بررسی طول موج جذبی برای گذار بین نواری استفاده م ی شود، برای نمونه اول پیک جذبی در۲۷۳٫۴nmو برای نمونه دوم پیک جذبی در۴٫۸۷۲nm را نشان می دهد. بررسی آنالیز مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR) برای نمونه اول بارگزاری گروه عاملی هیدروکسیل و برای نمونه دوم بارگزاری گروه عاملی کربوکسیل را نشان می دهد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که افزودن اسید سولفوریک در محیط عمل آورنده باعث افزایش رسانندگی نانولوله کربنی خواهد شد