سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ گرگان

چکیده:

محدود بودن سطح جنگلهایدنیا و تخریب شدید آن از یک طرف و افزایش روزافزون مصرف کاغذ و محصولات کاغذی همگام با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی از طرف دیگر بررسی و بکارگیری منابع جدید مواد اولیه لیگنوسلولزی را ضروری ساخته است در میان منابع مختلف قابل استفاده در تولید خمیر کاغذ، پسماند محصولات کشاورزی نظیر کاه گندم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند در این تحقیق ساختار آناتومی و ترکیب شیمیایی کاه گندم مورد مطالعه قرارگرفته میانگین طول ، قطر کلی ، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف کاه گندم به ترتیب برابر ۱٫۱۷۵ ، میلی متر ، ۱۷٫۰۲ و ۱۰٫۸۵ ، ۳٫۳۸ میکرومتر تعیین شد. میانگین ضرایب بیومتری الیاف کاه گندم شامل ضرب درهم رفتگی لاغری، ضریب انعطاف پذیری نرمش، ضریب رانکل ضریب مقاومت به پارگی به ترتیب ۷۰٫۱۹، ۶۳٫۹۲ ، ۵۷٫۹۸ محاسبه شد.