سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اسلمی – کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
عزیز رحیمی چاکدل – دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
مریم آق آتابای – دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

چکیده:

داده های ساختاری از شمال غرب دره اخران جنوب شهر فاضل آباد در واحد تکتونیکی زون البرز شرقی اندازه گیری شده است برونزد اصلی شامل کربونیفر زیرین سازند مبارک است که بطور گسترده ساختارهای فشارشی را از چین خوردگی چندین لایه آهک به عنوان لایه با مقاومت متوسط و شیل به عنوان لایه نامقاوم را به نمایش می گذارد این چین خوردگی چند لایه بصورت تاقدیس بنام تاقدیس اخران است دراین تاقدیس ضخامت میانگین سنگ آهک ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و شیل ۲۰ تا ۷۰ سانتی متر می باشد براساس تقسیم بندی سطح محوری این تاقدیس یک چین مایل تند با پلانژ ملایم نامگذاری می گردد. اثر سطح محوری دراین چین مزوسکوپی بصورت پیوسته بوده که تاییدی برچین خوردگی هماهنگ است. جهت یابی یال ها درنیم کره پایینی هم مساحت استریونت پلات شده و الگوی چین خوردگی استوانه ای را نشان میدهد.