سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حاجی حسینلو – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

منطقه برشی پارچی در شمال خوی و در شمال غرب ایران قرار دارد این منطقه شامل سنگهای دگرگونی مانندگنایس ، آمفیبولیت گنایسی، گابرو میلونیتی، دیوریت و گرانیت میلونیتی است که تحت تاثیر دگرشکلهای شکل پذیر و شکننده – شکل پذیر قرارگرفته است مهمترین مکانیسم های دگرشکلی شامل برگوارگی، کلیواژهاینواری برشی از نوع C- ، ازنوع S ، تبلور مجدد مکانیکی، میکاماهی، قفسه کتابی و پورفیروکلاست های پوششی مشاهده شدها ست مطالعات ساختاری پهنه برشی معکوس با مولفه ی راستبر را در منطقه مورد پژوهش تایید می کند.