سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد دریکوند – دانشجوی دکتری تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی،
علی بساقی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

ایالت ساختاری کپه داغ مرز شمالی سیستم آلپ- هیمالیا در فلات ایران را تشکیل داده است، روند عمومی چین ها در بخش شرقی شمال غرب- جنوب شرق، در بخش میانی شرقی- غربی و در بخش غربی به شمال شرق- جنوب غرب می باشد. این چین ها توسط گسل های امتدادلغز به صورت تاخیری (بعد از جین خوردگی) قطع شده اند. تحلیل هندسی و جنبشی این گس لها در منطقه شمال ناودیس کلات نشان می دهد که این گسل ها تحت تاثیر دو احتمالا ) N۶٠W سامانه تشکیل شده اند. تعدادی از گسل ها در اثر فعالیت یک سامانه ترافشارش راس تبر با روند قدیمی تراز ۵ میلیون سال پیش) و تعدادی دیگر در اثر فعالیت یک سامانه امتدادلغز راست بر ( احتمالا از ۵ میلیون سال پیش تاکنون) به وجود آمده اند.