سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه قائدپور – دانشگاه پیام نور بروجن، گروه زمین شناسی
سعیده صادقی – دانشگاه پیام نوربروجن
حسن وفا – آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم

چکیده:

تالاب چغاخور از نظر زمین شناسی در زون زاگرس مرتفع و از نظر جغرافیایی در استان چهارمحال وبختیاری واقع شده است. از میان سازندهای دوران اول تا رسو بات کواترنری که رخنمو ن های منطقه را تشکیل می د هند، مهمترین رخنمو ن هامربو ط به آهک های کرتاسه می باشد. جهت اعمال نیروهای تکتونیکی از سمت صفحه عربی و از جنوب باختری به شمال خاوری می باشدکه پی آمد آن ایجاد ساختارهایی در جهت شمال باختری- جنوب خاوری می باشد که همان روند عمومی گسل ها و چین خوردگی های زاگرس است. با بررسی عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای و مطالعات صحرایی مشخص شد تالاب در طی رژیم زمین ساختی کششی و در ارتفاعات مرکزی ناحیه ای بوجود آمده است که تحت تاثیر رژیم زمین ساختی فشاری و راستالغز راستبرگسل زاگرس در شمال و گسل آوردگان درجنو ب منطقه است