سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید ایرج هاشمی – کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک
کاظم ندافی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
داوود مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
جواد نظری – مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین

چکیده:

ابتکارات جامعه محور (CBI) ، برنامه های شهر سالم (HCP) ، روستای سالم (HVP) ، نیازهای اساسی توسعه (BDN) و توانمند سازی زنان را شامل می شود. هدف CBI دستیابی به کیفیت بهتر زندگی از طریق توسعه کامل اقتصادی – اجتماعی است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۸ برنامه روستای سالم را آغاز کرد و آن را با برنامه شهر سالم ادغام نمود. روش کار: در این مطالعه که از نوع توصیفی – مقطعی می باشد سعی شده است خلاصه ای از اقدامات انجام گرفته در خصوص چگونگی تصویب ، تشکیل ساختارها و اجرای برنامه و همچنین میزان اثر بخشی برنامه در شهرستان خمین ، آورده شود. پس از تصویب اجرای برنامه در شهرستان خمین در سال ۸۲ و تشکیل ساختارها ، در مرحله اول فرم های نظر سنجی در ۸ مرحله متفاوت برای ۷۰۰۰ شهروند تکمیل گردید ، و ۲۰ مورد از بیشترین مشکلات عنوان شده الویت بندی شدند، که بر این اساس ۱۰ کمیته فرعی – تخصصی تسکیل گردید ، همچنین اجرای برنامه BDN در سه روستای منتخب شهرستان در سال ۸۴ اغاز گردید. نتایج : نتایج مطالعه بیانگر اثر بخشی اجرای برنامه ابتکارات جامعه محور در غالب جلب نظرات و مشارکت مردمی ؛ تشکیل کار گروه های کار آمد ، افزایش همکاریهای بین بخشی ، توانمند سازی جامعه ، رفع مشکلات موجود ، تشکیل صندوق های وام و … دارد. که به عنوان نمونه در این راستا می توان به تشکیل ۱۰ کار گروه تخصصی ، کمیته های توسعه محلی ، کمیته های سلامت زنان و جوانان و صندوق های وام روستاها ، تشکیل ۱۲۹ مورد جلسه کاری ، تویب ۱۱۷۸ مورد مصوبه در جلسات ، عضویت و شرکت ۱۶۴ نفر در جلسات ، تصویب و اجرای به ترتیب ۱۰۱ و ۴۹ پروژه در سطح شهر و روستا که ۷۳ و ۳۵ مورد از آنها به اتمام رسیده و ۲۸ و ۱۴ مورد آنها در حال اجرا می باشند.