سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم رضایی فر – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مجید شاه پسندزاده – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
ظاهر حسین شمالی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از زمان سیر امواج درونی و انجام وارونسازی بر روی این داده- ها، مدل سرعتی سه بعدی برای منطقه البرز باختری بدست آید. با استفاده از این مدل سه بعدی سرعتی می- توان توضیح قابل قبولی برای برخی از پدیدههای زمینشناسی این منطقه بدست آورد. دادههای مورد استفاده در این پژوهش از ۸ ایستگاه تله متری مربوط به موسسه ژئوفیزیک و دو ایستگاه باندپهن ۱ متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله گردآوری شده است. با استفاده از کد Simulps وارونسازی این دادهها انجام پذیرفته است. براساس مدل سرعتی سه بعدی نهایی که از این پژوهش میتوان یک بی هنجاری کم سرعت را در زیر قله آتش فشان سهند مورد پیجویی قرار داد که به احتمال قوی این بی هنجاری در ارتباط با منابع زمینگرمایی ۲ در این منطقه میباشد. هم چنین، در زیر بی هنجاری کم سرعت معرفی شده، بی هنجاری کم سرعت دیگری قابل مشاهده میباشد که به عنوان منبع ماگمایی تغذیه کننده منابع زمین- گرمایی موجود در منطقه معرفی شده است. از دیگر نتایج بدست آمده از انجام این پژوهش میتوان به بی هنجاریهای کم سرعت و پرسرعت (بالاخص در عمق ۸ کیلومتری) مشاهده شده در پهنه گسل شمال تبریز اشاره نمود که منطبق بر روند این گسل بوده و مبین زون خرده شده گسلی است.