سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رادفر – کارشناس ارشد تکتونیک دانشکده علوم دانشگاه گلستان گرگان
عزیز رحیمی چاکدل – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان گرگان
حجت اله صفری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان گرگان

چکیده:

منطقه چشمه نمره درشمال دهستان دهملا غرب شهرستان شاهرود ودرمرز جنوبی البرز شرقی قرار گرفته است تشکیلات مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه در محدوده سنی پالئوزوئیک تا اواخر ژوراسیک قرارگرفته اند بنابراین می توان از بررسی ساختارهای زمین شناسی این منطقه برای درک هرچه بهتر تاریخ تکاملی البرز دراین دوران استفاده کرد پس از مطالعه ساختارهای منطقه و برداشت صحرایی در نقاط مختلف منطقه مشاهده شد که اکثر ساختارهای مذکوردارای محورهایی با روند شمال شرق جنوب غرب می ب اشند پس از بررسی هندسی چینهای ماکروسکوپی و چندین چین مزوسکوپی مشخص شد که چینهای ماکروسکوپی با داشتن سطح محوری متمایل به سمت جنوب و جنوب شرقی با ساختمان ترافشارشی چپ بر در نظر گرفته شده برای البرز مطابقت دارند همچنین با بررسی چینهای مزوسکوپی مشخص شد که بیشتر این چین ها در گروه شمشک رخ داده و ساختارهای مرتبه دوم چینهای ماکروسکوپی منطقه می باشند.