سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ فروغی گرو – . دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشه
فرزین قائمی – . استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به ۳۳ کیلومتر و پهنای ۵ تا ۸ کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری ،یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ می باشد .از دید زمین شناسی ساختمانی چین خوردگی ، گسل ها ودرزه های متعددی در منطقه وجود دارد روند اصلی گسل های منطقه شمال باختر – جنوب خاور و موازی محور چین ها است . جهت فشار اصلی حاکم بر منطقه شمال خاوری – جنوب باختری است. در منطقه ۳ سری گسل با امتدادN-S , NE-SW,E-W,NW-SEاست . با مطالعات صورت گرفته در این منطقه سه سری درزه مرتبط با چین ها مشاهده می شود. با مطالعه گسل ها، درزه و ریز چین های موجود در منطقه میتوان نتیجه گرفت مکانیسمغالب چین خوردگی در منطقه از نوع خمشی – لغزشیFlexural Slipاست در این نوع چین خوردگی، در حقیقت لغزش در همان سطوح لایه بندی رخ می دهد بنابراین ضخامت طبقات ثابت می ماند در نتیجه در این چین خوردگی به هیچ نوع گسل نرمال یا معکوس نیازی نیست از شواهد موجود که ساز و کار خم لغز را در چین خوردگی منطقه تایید می کند تشکیل چین هایموازیParallel folds است.