سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم جهان بیگلری – رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه نساجی،
جواد مختاری –
مهدی نوری –

چکیده:

پارچه های هادی پوشیده شده با نانوذرات پلی ۳-آلکیل تیوفن ازطریق پلیمریزاسیون شیمیایی منومر با استفاده ازکلرید آهنIII به عنوان اکسیدانت برروی سطح کالای پلی استری ایجاد شد کلروفرم به عنوان حلال استفاده شد به منظور دستیابی به بیشترین میزان هدایت نانوذرات پلی تیوفن دستگاه اولتراسونیک بکارگرفته میشود گونه شناسی سطحی پارچه های پوشش داده شده ازطریق آنالیز میکروسکوپ الکترونی پوششی موردب ررسی قرارگرفت که حضور نانوذرات برروی سطح کالا را تایید کرد و مشخص نمود که لایه ای از نانوذرات پلی ۳-آلکیل تیوفن بصورت یکنواخت بااندازه تقریبی ۳۸نانومتر برروی سطح منسوج قرارگرفته است مقاومت الکتریکی سطحی کالا تحت شرایط مختلف ازمایش شامل دما زمان و نسبت منومر به اکسیدانت دردمای کمتر از ۴۰درجه با توجه به مدل طراحی ازمایش تاگوچی اندازه گیری شده و اثر آن برروی ایجاد لایه نانویی مورد بحث قرارگرفته است.