سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی فقیه شجاعی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
وحید محمدی –
حامد رجبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی
ابوالفضل درویزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندس

چکیده:

در این رساله، برای نخستین بار، با معادلات ریاضی موجود روشی جدید برای مدلسازی پوسته های حلزون و صدف های حلزونی به صورت یک حجم سه بعدی یکپارچه ارائه شده است. بر این اساسمعادلات غیر خطی هر رویه دارای تداخل، با روش عددی نیوتن در نرم افزار متلب ۱ حل شد تا نقاط تقاطع رویه با خودش مشخص شود. سپس با مش بندی بر اساس مختصات نقاط تقاطع، سطوح متداخل حذف و اتصال رویه به خودش در مرزها ممکن شد. شبکه تولید شده نهایی علاوه بر مطابقت ظاهری کامل با نمونه های واقعی، برای نخستین بار توصیف کاملاً درستی از هندسه داخلی پوسته ها را ارائه می دهد. علاوه بر این در تمامی راستاها به هم متصل و کاملاً صلب می باشد. با عکس برداری اشعه ایکس، تطبیق هندسه داخلی مدل های تولید شده، با واقعیت نشان داده شده است. در ادامه با استخراج و دسته بند مختصات کل نقاط مش نهایی در متلب، مدل پوسته عیناً به نرم افزار انسیس ۲ منتقل و به روش مستقیم ۳ تبدیل به یک مدل المان محدود سه بعدی شد. برای شناسایی نوع ماده و اندازه گیری ضخامت برای تکمیل اطلاعات مدل المان محدود، در نقاط مختلف پوسته یک گونه حلزون، عکس برداری میکروسکوپ الکترونی انجام شد. سپس برای تطابق رفتار مکانیکی مدل با واقعیت بر روی ۱۵ نمونه از همان گونه تست فشار استاندارد انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون با بارگذاری شبیه سازی شده تست فشار بر روی مدل المان محدود در نرم افزار انسیس مطابقت دارد