سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید معتمد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بازارقیصریه لار سرمشقی برای ساختن سایر بازارهای قدیمی ایران بوده است و از روی طرح این بازار بازارچه بلند اصفهان و سپس دردوره زندیه بازار وکیل بنا شده طاقهای ضربی با این ارتفاع درسایر بازارهای قدیمی ایران دیده نمی شود بلندی طاق ضربی درچهارسوق به ۱۸ متر می رسد و عظمت حشمت آمیز آن تاثیر اعجاب انگیزی دربیننده برجای می گذارد برروی طاق ضربی چهارسوق بادگیر خشیخان ساده ای زده اند که باعث تهویه بازار می شود اهداف اصلی از انجام این تحقیق بدین شرح است شناخت تاریخی و بررسی ابعاد اجتماعی و اقتصادی بازار درگذشته بررسی اقلیم منطقه لارستانبررسی تاثیرات اقلیمی برمصالح و ساختارقیصریه لار