سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمت الله کماندار – کارشناس معماری
مظفر کماندار – دانشجو ارشد عمران مدیریت ساخت

چکیده:

معماری خانه های سنتی ایران دارای هویت و شناسنامه ای انگاشته شده است که دراین خانه ها مفهوم سکونت و به معنای کامل آن سکنی گزیدن و آرامش یافتن هم نوا با نیازهای مختلف انسانی فضا شکل می گرفته است که احتیاجات فرهنگی و طبیعی او را با مظاهر مختلف طبیعی شب روز تابستان زمستان و … و آیین های انسانی جوابگو بوده است با تغییر درنظام خانواده فضای سکونت نیازمند تحول می شود کهدرزندگی امروزی هسته اصلی مسکن تحت شعاع تغییرات سنی کودکان و بزرگسالان خانواده و تغییر نیازهای آن ها درطول زمان است عواملی مانند طلاق ازدواج و زندگی نکردن با سالمندان سبب این موضوع می شود که انتظارات و نیاز به مسکن روزبروز افزایش یابد درخانه های سنتی این تغییرات درمحیط خانواده گاهی سه نسل متوالی درخود جای می داده است هدف ازانی پژوهش تشویق به بازگشت گذشته نیست وتقلید از معماری سنتی بلکه پاسداشت این گنجینه گرانبهای تاریخی ودریافت چگونگی رخت بربستن مفاهیم فضایی گرانقدر این خانه ها .