سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه بخشی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آبشستگی پدیده ای است طبیعی که در نتیجه عمل فرسایش بستر توسط جریان آب، و حمل مواد جدا شده از کف و دیواره های رودخانه ها ، اطراف پایه ها و تکیه گاه پل ها رخ می دهد . شکست پل ها در اثر پدیده آبشستگی اطراف پی این سازه ها یکی از مهمترین مسایل مهندسی هیدرولیک است. برای کاهش آبشستگی تکیه گاه ها لازم است شریط جریان حول آن به خوبی شناخته شده و مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مهمترین خصوصیات جریان که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، سرعت و تنش برشی جریان است. در این تحقیق به بررسی شکل پروفیل سرعت حول تکیه گاه ذوزنقه ای پرداخته شده است و تنش های برشی در اطراف تکیه گاه در نقاط مختلف محاسبه گردیده است.