سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
جمیل واعظی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
پروانه ابریشم چی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درتحقیق حاضر صفات تشریحی مربوط به ساقه ۳ گونه ازجنس EphedraL. ازخانواده Ephedraceae) درناحیه شمال شرق ایران بررسی شد جنس افدرا حدواسط بازدانگاه ونهاندانگان است و صفاتی از هردوزیرشاخه را دربردارد که درمورد صفات تشریحی نسبت به بازدانگاه قرابت بیشتری با نهاندانگان دارد گونه های مورد مطالعه دراین تحقیق عبارتنداز E.foliata ، E. major ی E. sarcocarpa نتایج حاصل ازمطالعات تشریحی ساقه این سه گونه را از یکدیگر متمایز کرده اما مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تایید نمی نماید