سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرتا حدادی – مهندسی شهرسازی

چکیده:

مطالعه ساختاراجتماعی یک شهراحساس همدردی نیروی اندیشه و تخیل یک شهرساز را گسترش میدهدو چشم انداز های جدیدی پیرامون سرچشمه های رفتاری درشهر پیش رویش می گشاید بررسی فرهنگ و روابط اجتماعی یک شهر می تواند ناامنی و کجروی های اجتماعی را شناسایی نموده و راهکارهایی جهت ارتقا امنیت شهری ارایه دهد امنیت درلغت به معنی درامان بودن ایمنی داشتن آرامش و آسودگی است که به ۵ بخش امنیت فردی اجتماعی ملی بین المللی و امنیت جمعی تقسیم می شود امنیت درشهرهای مرزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اغلب زمانی که موضوع امنیت درشهر های مرزی مطرح می شود افکار به امنیت ملی جلب می شود و گاها به دلیل توجه زیادی به امنیت ملی و نادیده گرفتن جنبه های دیگر امنیت درشهرهای مرزی این نواحی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه می گردند شهرجلفا به دلیل وجود بازارچه های مرزی و اداره گمرک درآن حال و هوا یمتمایزی از سارشهرستانهای استان آذربایجان شرقی پیدا کرده است پویایی این شهر کوتاه مدت بوده و فقط محدود به چندساعت درشبانه روز می باشد