سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
مجتبی جعفریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودباشگاه پژوهشگران جوان
سیمین سلام تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا شیشه سرامیک حاوی لوسیت و اپاتیت تولید و سپس به بررسی امکان زینترینگ این نوع شیشه سرامیک پرداخته شد به منظور تولید این شیشه سرامیک از سیستم Al2O3-SiO2-K2O-CaO-P2O5-F استفاده شد همچنین با استفاده از آنالیز پراش پرتوایکس XRD و آنالیز میکروسکوپ حرارتی به ترتیب فازهای ایجاد شده در نمونه تولیدی و تعیین دمای مناسب برای زینترینگ مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج پراش اشعه ایکس حضورفازهای لوسیت و اپاتیت را درفریت تولیدی تاییدمی کند همچنین نتایج میکروسکوپ حرارتی حاکی از آن بود که نمونه شیشه سرامیک درمحدوده ۱۵ درجه از حالت بیسکویت به حالت لعابی می رسد بنابراین کنترل زینترشدن این شیشه سرامیک به علت محدوده زینترینگ بسیار باریک مشکل بوده و عملا این شیشه سرامیک قابلیت زینترپذیری ندارد.