سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید میرحسینی – کرمان،بلوار امیرکبیر،جنب تالار پیوند،مرکز آموزش عالی کرمان
محمد داستانپور –
محمدجواد حسنی –
آرزو بهرامپور –

چکیده:

در این پژوهش نهشته های معادل بخشی از سازند قم در زون سنندج-سیرجان)کوه خواجو،جنوب سیرجان( مورد بررسی قرار) گرفت.از نهشته های بخش پایینی این برش تعداد ۶ گونه گاستروپودها برای اولین بار شناسایی شد که عبارتند از: (پلیت ۱Varicospira zuchini ; Bayania semidecussata ; plesiotrochus sp. ; p . stephanensis ; Conussteindachneri ; Globularia gibberosa براساس این سنگواره ها و فرامینیفرهای بنتیک موجود ،نهشته شدن زیرین سازند قم )در برش مورد مطالعه ( در محدوده زمانی .) میوسن زیرین )اکیتانین-بوردیگالین( صورت گرفته است(حسنی، ۱۳۷۵