سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کتایون ورشوساز – دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
الهام مبارک حسن – دکتری هواشناسی

چکیده:

با احداث دریاچه های مصنوعی حجم زیادی آب در منطقه ذخیره می گردد که در جذب گرمای خورشید تبادل حرارتی با محیط انتقال دما به اعمال و لایه های پایین سطح آب انعکاس اشعه خورشید و واکنش در مقابل تبخیر تاثیر گذار خواهد بود بدین ترتیب ملاحظه می گردد که اثرات متقابل دریاچه و محیط اطراف به ویژه اقلیم امری قابل بررسی است آنچه از مطالعات و تجارب سایر کشورها برمی آید حاکی از آن است که ذخیره حجم عظیمی از آب همراه با ذخیره انرژی گرمایی براقلیم منطقه تاثیر خواهد گذاشت دراین تحقیق به بررسی دریاچه مصنوعی چیتگر درمنطقه ۲۲ تهران و اثرات آن براقلیم منطقه در راستای و تلطیف هوای منطقه و محیط طبیعی پرداخته شده است.