سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدفاضل حلاجی ثانی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
سیروس آقاجانزاده – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
آرش راسخ – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شپشک استرالیائی یکی از آفات مهم باغ‌های مرکبات در استان مازندران و شرق گیلان است. جهت بررسی زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت آفت در غرب استان مازندران، تعداد ۱۰ درخت پرتقال تامسون ناول به طور تصادفی انتخاب گردید. هر ده روز یکبار از هر درخت سه سرشاخه به‌طول ۱۰ سانتی‌متر جدا و در آزمایشگاه مراحل مختلف آفت به تفکیک شمارش شد. نتایج مشخص نمود که شپشک استرالیائی در غرب استان مازندران دو نسل در سال دارد. پوره‌های سن یک در نسل اول از اوایل خرداد ماه ظاهر شده و در اواسط تیرماه به اوج جمعیت خود رسیدند. نسل دوم پوره‌های سن یک در شهریور ماه ظاهر شده و در اوایل مهر ماه به اوج جمعیت رسید. مرحله تخمگذاری آفت در تابستان ۳ ±۱۵ روز طول کشید و میانگین زادآوری آفت ۱۰۸ ± ۶۴۵ تخم تعیین گردید. مدت زمان مرحله تفریخ تخم۲ ±۱۲ روز می‌باشد. طول دوره رشدی پوره‌های سن اول و دوم در شرایط طبیعی به ترتیب ۴ ±۱۷ و ۳ ±۲۰ روز می‌باشد. یک نسل کامل حشره در فصل تابستان ۸ ±۷۵ روز طول کشید. این شپشک به صورت پوره‌های سن دو و گاهی به‌صورت حشره ماده کامل در سطح زیرین برگها زمستانگذرانی می کند، که سن دوم پورگی بیشترین جمعیت زمستانگذران را تشکیل می‌دهد. کفشدوزک استرالیائی Rodalia cardinalis بطور پراکنده در باغ‌های مرکبات، بویژه باغ‌هایی که سمپاشی نمی شود، وجود دارد و نقش موثری بر کاهش جمعیت آفت دارد.