سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نورآفرین نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور رضوان شهر صدوق، یزد.
کرامت اله زیاری – استاد دانشگاه تهران(دانشکده جغرافیا)، دانشگاه پیام نور رضوان شهر صدو

چکیده:

رشد فزاینده تکنولوژی ، صنعت و شتاب بی رویه زندگی ماشینی و خستگی های ناشی از آلودگی های تمدن بشری باعث به ه مخوردن آرامش انسان ها و پناه آوردن آنها به طبیعت شده است. امروزه گردشگری بخشی از فعالیت های جهانگردی را به خود اختصاص داده است ، بنابراین انسان ها با هدف بهره گیری از زیبایی های طبیعی و انسانی به این فعالیت رو آورده اند.با وجود مزایای فراوان این فعالیت به صورت صنعتی درآمد زا شده است ، به طور یکه صنعت توریسم یکی از راه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهاست . گ ردشگری مانند هر نوع فعالیت دیگر نیاز به مدیریت و ساماندهی دارد . ساماندهی گردشگری در یک منطقه شامل شناخت وضع موجود در ابعاد کمبودها و نقایص است در صورت عدم ساماندهی این مناطق نه ت نها پایداری محیط با خطر مواجه می شود بلکه امنیت اجتماعی مکان مربوطه دچار چالش می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده ازپارامترهای اقتصادی -اجتماعی مناطق دارای پتانسیل های توریستی، نقاط قوت وضعف شهرستان ها مشخص گردد تا راه های جذب توریسم وتوسعه آن میسر شود .روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و شیوه مورد استفاده سند گزینی و مطالعات کتابخانه ای بوده است . برای ارزیابی وضعیت شهرستان های استان از لحاظ میزان برخورداری از زیر ساخت های توسعه توریسم، ابتدا لازم است که شاخص های عمده تاثیر گذار در صنعت توریسم ، برای هر شهرستان به طور جداگانه محاسبه شود . استان کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه توریسم پتانسیل بالایی دارد . داده های اقتصادی –اجتماعی که به منظور بررسی وضعیت استان به لحاظ زیر ساخت های توسعه توریسم مورد توجه قرار گرفت ، شامل شاخص های تراکم زیستی، جمعیت، تا سیسات و تسهیلات زیر بنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، فرودگاه،واحدهای اقامتی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی می باشد . نهایتاً با بررسی شاخص ها به این نتیجه رسیدیم که شهرستان های استان از زیر ساخت های مناسب گردشگری به نحو مطلوب برخوردار نمی باشند.