سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش آب
محمود فغفورمغربی – دکتری عمران

چکیده:

زیرفشارهای ناشی از جریانهای تنددرسازه های هیدرولیکی موضوعی بوده که از گذشته برای انجام یک طراحی ایمن و پایداری مورد توجه بوده است از عوامل اصلی ایجادزیرفشارها درسرریز دالها که کمتر به آن پرداخته شده ترک ها و درزهای اجرای یموجود برروی سرریزها می باشد خسارت ناشی از نیروهای زیرفشار جریان آب روی سرریزها عموما از محل ترک ها و درزها که دارای بیشترین فرسایش مصالح فونداسیون و نیروی زیرفشار میب اشد شروع می شود که اگر این خسارت ها مهار و کنترل نشود می تواند سبب شکست کامل و جدایی کامل دال سرریز گردد هدف ازاین تحقیق بررسی زیرفشارهای ایجاد شده درمحل درزها و ترکها درقسمت شوت سرریزها تحت شرایط و اشکال مختلف درزو جریان می باشد که درگذشته کمتر مورد مطالعه قرارگرفته و درچندسال اخیر مورد توجه موسسات تحقیقاتی از جمله usbr بوده است.