سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

بدون شک زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی اساس ی در شبکه ها ی هوشمند انرژ ی خواهد داشت. این تکنولوژی انقلابی در عرضه انرژی درصورت تقاضا، بازار انرژی و زیرساخت ها ی توزیع انرژ ی بوجود خواهد آورد. رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تجهیزات الکترونیکی خانگی ایده عرضه انرژی در صورت تقاضا را به واقعیت تبدیل می کند و علاوه بر امکان ارائه سرویس های جدید به مشترکین باعث افزایش راندمان شبکه نیز می شود. انرژی برق و گاز دو حامل اساسی در شبکه انرژی ایران می باشند که هر دو شبکه به صورت گسترده ای در سطح کشور پخش شده اند. در این مقاله ابتدا ساختاری جهت نسل آینده شبکه های انرژی در کشور با تاکید بر دو حامل اصلی برق و گاز ارائه شده است. در این ساختار علاوه براین که هر دو حامل در مراکز تولید متمرکز تولید می شوند می توان از منابع تولید گسترده نیز استفاده کرد . ایستگاه های سوخت هیدروژنی، سیستم های تولید همزمان، پیل های سوختی و غیره از اجزای این شبکه می باشند. از طرفی با درنظر گرفتن بحران انرژی و شرایط آب و هوایی گسترش شبکه هوشمند برق به جهت سازگاری با منابع تجدیدپذیر انرژی بسیار ضروری به نظر می رسد. در این مقاله بستر ارتباطی مورد نیاز شبکه هوشمند برق مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت مورد نیاز آن با سه روش تخمین زده شده است. در انتها بستر فناوری اطلاعات بکار رفته در شبکه هوشمند برق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه تخمینی از میزان مورد نیاز ذخیره سازی اطلاعات برای کاربرد AMI آورده شده و پنج عامل اساسی جهت طراحی مورد بررسی قرار گرفته است.