سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – دانشکده کشاورزی-گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- ای
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)

چکیده:

خشکسالی پدیده است که همواره با شرایط آب وهوایی ایران که دارای اقلیم خشک ونیمه خشک می باشد همراه بوده است. استان خراسان رضوی به دلیل قرارگرفتن مرقد مطهر حضرت رضا (ع) در این استان، این استان نسبت به دیگر استانها از اهمیت و ارجحیتخاصی برخوردار گردیده است. خشکسالی اقتصادی- اجتماعی به خشکسالی اطلاق می گردد که حداقل دو یا چند سال متمادی خشکسالی هواشناسی اتفاق افتاده باشد. برای سنجش خشکسالی شاخ صهای بسیاری وجود دارد که می توان به شاخص شاخص رطوبتمحصول، شاخص پالمر، شاخصSWSIاشاره کرد ولی از همه ساده تر و بهتر شاخص استاندارspi می باشد که با داشتن اطلاعات بارندگی بلند مدت می توان به محاسبه پهنه بندی خشکسالی پرداخت( در برخی منابع به شاخص استاندارspi را شاخص هواشناسی هم معرفی کرده است). پس از بدست آوردن شاخصspi برای هر سال، می توان دید در چه سالهایی خشکسالی اقتصادی- اجتماعی رخ داده است واثرات آن را بر روی گیاه انار پی برد. در این نوشتار برانیم تا با بررسی خشکسالی اقتصادی اجتماعی واثرات نامطلوب آن بر روی گیاه انار خواهیم پرداخت.