زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری : امروزه در بسیاری از نقاط دنیا   طراحی اماکنی مانند هتل ها ، فرودگاه ها ، رستوران ها و…از مهمترین فعالیت های مشترک معماری وگردشگری حساب می شود ومعماران سعی می کنند تا علاوه بر طراحی اصولی وزیبا بر جذابیت های بنا ،به طوری که آن را منحصر به فرد نماید ، بیافزایند. در گردشگری این عصر ،در بعضی مواقع تاسیسات گردشگری علاوه بر نقش رفع نیاز های مردم نقش جاذبه ای هم پیدا کرده اند

.از مهمترین موارد قابل ذکر در طراحی چنین تاسیساتی ،رعایت فرم در کنار عملکرد بنا است .چرا که در چنین بناهایی عملکرد موثر تر است اما نباید از فرم غافل شد . اما ضروری آنکه ، متصدیان و مسوولان برنامه ریزی تسهیلات جهانگردی ، باید قبل از هر چیز با همه مقررات و ضوابط همراهی کنند. علاوه بر این مقررات وضوابط چند معماری بومی رهنمود مفید دیگر نیز وجود دارد(جدول ٢)

باید بتوان تا حد امکان مناظر را از هر ایوان وپنجره ای مشاهده کرد .آلودگی بصری ، اغلب مفهومی بحث برانگیز است .بعضی چیز ها در تمام دنیا زشت منظر به شمار می روند[١].اصولی که مطرح شد ،اصولی از همخوانی معماری ومحیط به ویژه در خصوص تاسیسات گردشگری است .

معماری به عنوان یک جاذبه گردشگری: ضرغام بروجنی با توجه به این مطلب که معماری به عنوان جاذبه گردشگری تعریف شودبه این نتیجه رسیده است ، هنگامی که به آثار وپدید های مختلف به دید گردشگری نگاه می شود ، بسیاری از آن ها در زمره جاذبه های گردشگری دسته بندی می شوند.به عبارتی دیگر ویژگی های جذاب یک کشور یا یک منطقه اساس توسعه جهانگردی را فراهم می کند.به طور معمول جاذبه هایی باید جستجو شوند که میراث و ویژگی های منحصر به فرد ومتمایز فرهنگی وطبیعی یک ناحیه را منعکس کنند و برای تقویت این ویژگی ها به درستی توسعه یابند[١].