سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مباشری – بخش زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
آرش گورابجیری پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

واکنش سیالهای داغ با سنگهای در بر گیرنده کانسارها، همیشه آثاری از واکنش را نشان می دهد، که این پدیده را می توان به تمایل این سیالها به برقراری تعادل با سنگهای اطراف گذرگاه شان در ارتباط دانست. مطالعه و بررسی هاله های ایجاد شده یکی از با اهمیت ترین روشها در شناخت و چگونگی زایش کانسارها است. قدیمی ترین رخنمون در محدوده مورد مطالعه به طور عمده مجموعه آتشفشانی، آندزیتی – داسیتی می باشد، که تحت تاثیر، پهنه های برشی مختلف، هجوم سیالات دگرسان کننده و نفوذ توده ای گرانودیوریتی قرار گرفته است. بخش دیگر رخنمونها ، شامل ریولیتها و توف های ریولیتی می باشد. دربخش شرقی معدن نیز رخنمونی از توف، اسلیت، همراه با میان لایه های بودینه شده آهکی قابل مشاهده می باشد. کانی سازی در معدن گلدیس به طور عمده در مجموعه آتشفشانی، به صورت عدسی ماسیو سولفیدی و ماسیو باریتی، و رگه های سیلیسی حاوی اسفالریت، گالن، کالکوپیریت و پیریت (گمانه BH-C1) نمود یافته است. بر اساس داده های زیر سطحی می توان وجود ماده معدنی را به صورت زونهای مجزایی در زیر سطح متصور شد، بررسی نتایج حاصل از مطالعه دگرسانی در محدوده نشاندهنده وجود دگرسانی فیلیک، به دو شکل کوارتز، سریسیت، پیریت و کوارتز، سریسیت، پیریت، کربنات؛ دگرسانی پروپیلیتیک در حواشی و غرب کانسار باریکا؛ کلریتی در محل معدن باریکا؛ سیلیسی در بخش فوقانی کانسار باریکا و آرژیلیک و آلونیتی به صورت محدود می باشد. گسترش زون های دگرسانی در محدوده می تواند نشان دهنده حضور سامانه ماسیو سولفید کروکو باشد.