سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
یحیی رحمانی فیروزجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا جلال کمالی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اشباع بودن لایه های خاک در بسیاری از پروژه های مهندسی باعث ایجاد مشکل می شوند. زهکشی کردن آب اضافی از لایه های خاک توسط زهکش های قائم یکی از روش هایی است که مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است. از جمله موارد کاربرد زهکش های قائم تسریع در نشست ناشی از تحکیم و همچنین مستهلک نمودن اضافه فشار آب حفره ای در خاک های مستعد روان گرایی در هنگام زلزله می باشد. علیرغم مطالعات گسترده توسط محققان هنوز جزئیات عملکردی، نصب و مصالح مصرفی از مواردی است که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در این مقاله روند اجرائی و مدل های مربوط به زهکشی های قائم مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و نتایج ملموسی حاصل شده است.