سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده اذین – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
محمدرضا مهدویفر – استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس

چکیده:

زمین لغزش ها بصورت انواع حرکات دامنه ای همواره سبب جابجایی توده ای از مواد برروی دامنه می شوند نیروی لازم برای این حرکت درنتیجه تجزیه نیروی ثقل زمین برروی دامنه تامین می شود این نیرو سبب اعمال یک مولفه پایین سو به مواد موجوددر دامنه شده و موجبات ناپایداری نسبی آنها را فراهم می سازد در شرایطی که نیروی محرک برنیروهای مقاوم در برابر لغزش فزونی یابد می تواند سبب جابجایی مواد برروی دامنه شود نیروهای القایی همچون زلزله با افزایش نیروهای محرک م ی توانند موجب چیرگی این نیروها برنیروهای مقاوم در برابر لغزش شده و انواع حرکات دامنهای را ایجاد نمایند. تاثیر زمین لرزه برناپایداری شیب ها تنها به اعمال نیروهای اینرسی اضافی در توده خلاصه نمی شود.