سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فیروز برادررضی زاده – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حسن حاجی حسینلو – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
سمیه نادرعلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

سد مورد مطالعه از انواع سدمخزنی واقع در استان آذربایجان غربی و در شمال شرقی شهرستان خوی است ایران با توپوگرافی عمدتا کوهستانی فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از زمین لغزش ها داراست در بسیاری از موارد عوامل تکتونیکی و به تبع آن عوامل ژئوتکنیکی نقش اساسی در ایجاد و ادامه زمین لغزش را دارند در پروژه های بزرگ و پرهزینه به دلیل اثرگذاری زمینلغزش برطرح مطالعه این پارامتر لازم به نظر می رسد لذا دراین مقاله به بررسی زمین لغزش ها علل ایجاد و تاثیر آنها بر پایداری سد پرداخته شده است دراین پژوهش ویژگیهای توده متحرک و شکل سطح گسیختگی عامل طبقه بندی لغزش ها در نظر گرفته شده و براین اساس انواع لغزش های دامنه ای به صورت لغزش انتقالی ساده لغزش مسطوی در سنگ و لغزش واریزه ای د رمنطقه نمایان است.