سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید منصور شاهر خوندی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سیامک بهاروند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهدی محمدیان – کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درمنطقه زاگرس چین خورده قرار گرفته است دراین محدوده سنگهای خرد شده ناشی از لغزش بخشهایی از یال شمالی کبیرکوه در امتداد گسل کبیر کوه و حرکت این گسل بزرگ که عمدتا سازند آسماری شهبازان بوده برروی سازند گچساران فروافتاده اند ودر نقاطی که ضخامت زمین لغزش کم است اثار لغزش و فشار برروی سازند گچساران مشخص بوده و باعث خرد شدگی و تا حدودی از هم پاشیدگی هایی گردیده است عامل اصلی ایجاد حرکت و از هم گسیختگی و ایجاد ناپایداری در بوجود امدن این زمین لغزش زلزله بوده که علاوه بر آن عوامل مهم دیگر نظیر عوامل زمین شناسی توپوگرافی و آب نیز در وقوع چنین رخدادی در ابعادی بسیار بزرگ و بی نظیر موثر بوده اند بعد از وقوع زمین لغزش بواسطه وضعیت جدید توپوگرافی منطقه دریاچه های بوجود آمده است که به نحوی از طریق گذرگاه ها بهم ارتباط داشته اند و می توان از آنها جمعا به عنوان دریاچه بزرگ سیمره نام برد.