سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم قادری – کارشناس ارشد زمین شناسی (پترولوژی ) ، عضو انجمن غارنوردان و غارشناسان ا
لیلا کریمی – لیسانس زمین شناسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – عضو انجمن غار

چکیده:

غار پریان در فاصله ۳۲ کیلومتری شرق میمه از توابع استان اصفهان قرار گرفته است سنگ میزبان غارشامل دولومیت های متعلق به سازند شتری با سن تریاس میانی می باشد . این غار اولین با توسط بهروز محمدی ،امیر مصلحی و منصور ملک خویان در سال ۱۳۷۸ کشف گردید و تا کنون حدودبیش از ۶۴ پیمایش غار نوردی درآن انجام شده و حدود ۱۴۰۰ متر آن اکتشاف و نقشه برداری گردیده است . بدلیل وجود چاه های خطرناک دراین غار پیمایش کامل آن نیاز به آشنایی کامل به فنون غار نوردی داشته و بدون داشتن وسایل و ابزار مورد لزوم وراهنما و نقشه کامل غار بازدید و پیمایش آن میسر نمی باشد . این غار در بالای سطح آب تشکیل شده و غارنهشته های آن در نوع خود کم نظیرند . این پژوهش به بررسی زمین شناسی ، مورفولوژی و ساختاری این غار زیبااختصاص داشته و نتایج این مطالعات نشان داده است که وجود درز و شکاف که تخلخل کافی را در سنگ میزبان ایجاد نموده است و حرکت ثقلی نزولات جوی درون آن شرایط را برای کارستی شدن مهیا نموده است . دالان ها ودهلیز های این غار تماما از شکستگی ها تبعیت نموده و در مجموع شبکه ای از حفرات زیر زمینی متصل به هم راتشکیل داده است . بسته به شرایط مورفولوژی این شکستگی ها و جریان آب و هوا درون آن انواع مختلفی از غارنهشته ها در آن تشکیل شده که بررسی آنها نیازمند مطالعه هر دالان و یا دهلیز به طور جداگانه است به عبارتیهر فضای زیر زمینی دارای شرایط مورفولوژی و هیدروژئولوژی و هیدروشیمی ویژه ای بوده که باعث تشکیل یک غار نهشته خاص شده است .این غار از نوع غارهای شبکه ای (maze cave) بوده و دارای یک حوضچه آب باترکیب کربناته می باشد .در این پژوهش نقشه زمین شناسی سطحی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ ، مقاطع طولی و عرضی زمین شناسی ،نقشه ساختاری شامل نتایج برداشت درزه ها و شکستگیها و گسل ها و نقشه کامل غار که به روش برداری ترسیم شده است ارائه گردیده است