سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر خدابنده – فوق لیسانس رسوب شناسی
نسرین خدابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تبریز یکی ازشهرهای بزرگ ایران و مرکز استان اذربایجان شرقی است بخش شمالی شهربرروی واحدهای میوسن بخشی ازجنوب شرق و شمالشرقیبرروی لایه های ماهی دار و بخشی از جنوب شهربروی واحدهای اذراواری سهند با سن کواترنر پیشین قرارگرفته و بخش مرکزی و غربی شهر و نیز دشت تبریز برروی رسوبات ابرفتی قرارگرفته که ازتناوب سیلت رس شن و ماسه تشکیل گردیده که از سمت شرق به غرب از اندازه قطعات تشکیل دهنده کاسته شده و برضخامت انها افزوده می گردد درانتهای دشت تبریز ضخامت این رسوبات بین ۲۰۰-۲۵۰ متر میب اشد سنگ بستر ابرفت ها واحدهای مارنی و توفی پلیوسن زیرین می باشد نتایج حفاری ها نشان میدهد که لایههای سطحی دردشت تبریز تا عمق ۱۸-۶ متر بیشتر از رسوبات ابرفتی دانه ریز تشکیل گردیده که بطرف پایین به تناوبی از رسوبات آبرفتی دانه درشت و دانه ریز تبدیل میگردد و این تناوب تا سنگ بستر آبرفت ها ادامه پیدا می کند ترکهای گلی و غشای سفید رنگی از نمک سطح رسوبات رسی دشت را پوشانده است