سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمد کشاورزبخشایش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
ناصر عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

ساختگاه سد رودبار لرستان در ۱۱۱ کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز بر روی رودخانه ای به همین نام واقع شده است . این سد از نوع سنگ ریزه ای با هسته رسیECRD) بوده و طول تاج سد ۱۸۵ متر است سنگ بستر محل سد را سنگهای آهکی دولومیتی تشکیل می دهد. ۱ از نظر شاخص کیفی سنگRQD( توده سنگ بر مبنای حفاری های اکتشافی صورت پذیرفته شرایط مطلوبی ندارد . آبرفت بستر رودخانه عمدتا درشت دانه و در حد شن و ماسه و قلوه سنگ می باشد. این منطقه بخشی از کمربندچین خورده – رانده شده زاگرس می باشد. به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی ناحیه تعداد ۱۱ گمانه اکتشافی به صورت ماشینی درمحل سد و مخزن به طول ۱۱۱۱ متر حفاری گردیده و بررسی ویژگی های زمین ساختی در محدوده ساختگاه سد , قرار گرفتن در حد فاصل دو گسل جوان و معکوس زاگرس را نشان می دهد که به طور کلی گسل های محدوده محور سد ساز و کار متنوعی دارند در چند گروه تقسیم بندی شده اند. بررسی درزه های گمانه های اکتشافی در محل محور سد وجود ۱۱۵۱ درزه بر روی مغزه ها در تکیهگاه ها و بستر سد را نشان می دهد نتایج آزمایشات نفوذپذیری نشان می دهد که به غیر از تعداد محدودی از قطعات که نفوذپذیری زیادی دارند در بقیه قطعات نفوذپذیری عمدتا زیر ده لوژن می باشد.