سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا کمالی – کارشناسی ارشد
خلیل سرکاری نژاد – دانشیاردانشگاه شیراز
سعیده کشاورز – دانشجوی دکتری

چکیده:

بارزسازی خطواره و انالیز انها بخش مهمی از نقشه برداری تکتونیکی را تشکیل میدهد منطقه دشت ارژن در۶۵کیلومتری شیراز درناحیه چین خورده ساده زاگرس قرارگرفته است این منطقه بوسیله به وسیله دو صفحه گسلی نرمال محدودشده است دراین مطالعه گسلها و شکستگیهای منطقه با استفاده ازتصاویر ماهواره ای sPOT با تفکیک مکانی ۲٫۵ متر درچهارجهت ازیموتی ۰۰۰°,۰۴۵°,۰۹۰°,۱۳۵° فیلتر گذاری گردیده است بارزسازی خطواره های ساختاری بصورت نیمه اتوماتیک انجام گرفته است و منطقه مورد مطالعه را به ۳۶قسمت مساوی تقسیم نموده و با استفاده از داده های خروجی دیاگرامهای گل سرخی مربوط به هرقسمت رسم گردیده است.